گواهینامه آموزشی افسر ایمنی گواهینامه آموزشی افسر ایمنی

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی


گواهی نامه آموزشی افسر ایمنی یاهمان گواهینامه آموزشی افسر HSE یکی ازپرکاربردترین و پرمتقاضی ترین گواهینامه آموزشی مرتبط باهمه مسائل ایمنی و گاهی HSE است.

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی طی گذران دوره آموزشی افسر ایمنی میباشدکه امروزه متقاضیان زیادی دارد. افسر ایمنی امروزه بعنوان یکی ازمشاغل پر کاربرد و پرمتقاضی میباشدکه بعنوان افسر ایمنی درون شرکتها بخصوص شرکتهای ساختمانی بکار گرفته میشوند و بایستی تمام نکات ایمنی و بهداشت راشناخته و بتوانند ریسکهای احتمالی باشدتهای مختلف را پیش بینی کنندتا هنگام رخ دادن اتفاقات و حوادث خسارات مالی و جانی رابه حداقل برسانند و ازحدت و شدتشان بکاهندتا خسارات جبران ناپذیر جانی همچون نقص عضو ویا مرگ بندرت پیش آمده وحتی اتفاق نیوفتد. کار مسئول ایمنی کاری حساس و دقیق میباشد و بهمین جهت افسر HSE ویا افسر ایمنی بایستی دوره های لازم راببیند و کارآمد بوده و مهارت کافی داشته باشد.

گواهینامه آموزشی طی دوره آموزشی افسر ایمنی بصورت حضوری و مکاتبه ای و بصورت سازمانی و خصوصی برگزار میشود. دوره های حضوری باحضور فرد متقاضی و دانشجوی دوره آموزشی افسر ایمنی و اساتید حوزه فوق برگزار میشود و همچنین دردوره مکاتبه ای بادر اختیار دادن جزوات و مستندات آموزشهای کافی و اطلاعات کامل ، دانش پژوه حوزه افسر HSE آموزشهای لازم را میبیند. متقاضی و دانش پژوه محترم میتواند خودش بنابر شرایطش انتخاب کندکه در دوره های حضوری ویا مکاتبه ای شرکت کند اما توصیه میشود چنانچه شرایط لازم و وقت کافی دارند جهت بهره وری بهتر باحضور درون کلاسهای برگزار شده آموزه ها و تعلیمات کافی رادیده و کارآمد باشند.

گواهینامه آموزشی افسر ایمنی مختص اشخاصی میباشدکه دارای مدرک مرتبط حوزه افسر ایمنی نیستند. دوره های مرتبط شامل کارشناسی صنایع بارشته و گرایش ایمنی ،  کارشناس و کارشناس ارشد HSE ، کاردانی و کارشناسی ایمنی و بهداشت کار ، کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت حرفه ای ، کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت و محیط زیست ویکسری رشته های مرتبط میباشد و دیگر افرادبا رشته های غیر مرتبط بایستی جهت شغل افسر ایمنی و افسر HSE دوره های لازم راببینند.
گروه مشاورین سپاهان مدیریت برگزاری دوره های آموزشی افسر ایمنی ویا همان افسر HSE رابر عهده دارد و با سابقه درخشان و مشاورین باتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد.

نویسنده

Super User

Super User

Please publish modules in offcanvas position.