گواهینامه ISO 10002 گواهی نامه ایزو 10002

10002

 

گواهینامه ISO 10002 گواهی نامه ایزو 10002

گواهینامه ISO 10002 ازسری استانداردهای 10000 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان میباشدکه بسیاری شرکتها جهت اخذش اقدام میکنند. شرکتها و سازمانها بااخذ گواهینامه 10002 نشان میدهند سازمانشان درراس فرآیند و کارهایش رضایت مشتری رامدنظر قرار میدهدوباقابلیت انتقاد پذیری جهت رفع مشکلات سازمانشان جهت رضایت مشتری گام برمیدارد. سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 درواقع یک استاندارد نیست وتنها یک دستورالعمل ویا راهنماست. سازمانها اغلب بدلیل عدم شکایت مشتری متوجه اشکالات خود ونارضایتی مشتریان نمیشوند وسکوت راعلامت رضایت مشتریان میدانندبا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش شکایت مشتریان ISO 10002 امکان پیدا میکندکه جهت رضایت مشتری و عملکرد خودش اطمینان حاصل کند.

گواهی نامه ایزو 10002 الزامات مشترک داردبا استاندارد ISO 10001 ( سیستم مدیریت رضایت مشتریان – منشور رفتاری ) و ISO 10004 ( سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) بهمین دلیل سازمان متقاضی دریافت استاندارد ISO 10002 بهترست همزمان یا قبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایات مشتریان ISO 10002 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO 10001 وهمچنین سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. درحقیقت استانداردهای ISO10002 و ISO10004 و ISO10001 مکمل یکدیگرند و درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و الزامات تعریف شده درهر سه استاندارد ایزو 10001 ، ایزو10002 ، ایزو10004 مشترک میباشد وهمچنین استاندارد ISO10003 نیز بهمراه سه استاندارد آمده و جزو دسته استانداردهای مشتری مدار میباشد. سری استانداردهای ISO10001, 10002 , 10003 , 10004 ازسری استانداردهای مشتری مدار میباشدکه رضایت مشتریان برایش دردرجه اول اهمیت قرار دارد وسازمان پیاده کننده چهار استاندارد نشان میدهدکه مبنای موفقیت و کیفیت و عملکردش رامشتری قرارداده ورضایت و شکایت مشتری و اختلافات مشتری برایش مهم میباشد و یک سازمان بامدیریت درست تمام فرآیندها جهت رضایت مشتری قدم برمیدارد.  

گواهینامه ISO10002 همچنین مانند تمامی استانداردها الزامات مشترک زیادی داردبا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پس بهترست همزمان یاقبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگیِ شکایات مشتریان ISO 10002 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند. درواقع سازمان متقاضی دریافت گواهینامه ISO 10002 باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بیشتر راه راطی کرده اند وبه جرات میتوان گفت 80درصد الزامات سازمانش را برآورده کرده است.

استاندارد ISO 10002 از مزایای دریافتش میتوان بموارد زیر اشاره کرد:

رفع نواقص کیفی کالا و خدمات بعداز اطلاع از نظرات و انتقادات و شکایات مشتریان
ارتقاء سطح کیفی کالا و خدمات
بالا بردن انگیزه پرسنل و کارکنان
پیشرفت بواسطه افزایش مشتریان
بالا رفتن میزان عرضه و تقاضا
وبسیاری موارد دیگرکه قطعا تاثیر مثبت و بهینه ای جهت سازمان متقاضی و دارای گواهی نامه ISO 10002 دارد.

گواهی ISO 10002 عمده سوالات درباره گواهینامه ISO 10002 بدین شرح میباشد: مراحل اخذ گواهینامه ISO 10002 ، مراکز معتبر صادرکننده گواهینامه ISO 10002 ، نحوه استعلام گواهی نامه ISO 10002 ، آموزش  طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و نحوه گرفتن مدرک ISO10002 ، ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ISO 10002 ، نحوه اخذ گواهینامه ISO10002 ، شرایط دریافت گواهی نامه  ISO 10002 و بسیاری سوالاتیکه ممکنست پیش بیاید.

 مرکز مشاوره سپاهان جهت هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و پاسخگویی جهت سوالات شما درزمینه انواع گواهی نامه  ISO میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.