گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم

IMANI

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم یکی ازاین آموزشهای لازم آموزش کارفرمایی میباشدکه یک دوره ویژه یکی ازاعضای هیات مدیره ویا مدیر عامل میباشدکه یک دوره سه روزه میباشدکه یکی ازاعضای هیات مدیره ویا مدیرعامل بایستی دوره ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان رابگذرانند. طبق الزام اداره کار ، جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی یکی ازاعضای هیات مدیره ویاشخص مدیرعامل دوره ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان راکه زیر نظر مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مدیریت میشود وهمچنین مدرکش نیز ازطرف مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر میگردد، بگذرانند.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان ویاکلاس کار فرمایی ( ویژه مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره ): شناسنامه , کارت ملی (پشت ورو) , مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری) فرد شرکت کننده , دو قطعه عکس 4*3 فرد شرکت کننده , واریز مبلغ بابت کلاس آموزش کارفرمایی درون اداره کار طبق آخرین تعرفه. درآخرین ساعات کلاس ازافراد آزمون گرفته میشودو بعداز قبولی درون آزمون گواهینامه صادر میشود. مدرس کلاس بایستی ازطریق بازرسین اداره کار ومورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهران باشداین کلاس ویژه مدیر عامل یایکی ازاعضا هیات مدیره شرکت میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم ویکی ازدوره لازم طبق الزام اداره کار جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، ایمنی عمومی ویژه کارگران لیست بیمه میباشدکه تمامی لیست بیمه بایدیک دوره باعنوان ایمنی عمومی ویژه کارگران رابگذرانندکه دوره ایمنی عمومی ویژه کارگران نیز زیرنظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار مدیریت ونیز ثبت وصدور میگردد.

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , مدارک لازم جهت ثبت نام دوره ایمنی عمومی ویژه کارگران لیست بیمه شامل: شناسنامه , کارت ملی(پشت ورو ) , مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری) فرد شرکت کننده , دو قطعه عکس 4*3 فرد شرکت کننده , واریز مبلغ  بابت کلاس آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارگران درون اداره کار طبق آخرین تعرفه. درآخرین ساعات کلاس ازتمامی افراد آزمون گرفته میشودو بعداز قبولی درون آزمون گواهینامه صادر میشود . مدرس کلاس بایداز بازرسین اداره کار و مشاورین حفاظت فنی باشدو مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان تهران باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم ودودوره دیگر طبق الزام اداره کار جهت اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مختص مسئول ایمنی میباشدکه هرشرکت پیمانکاری بایستی درازای هرکارگاه یک مسئول ایمنی معرفی نمایدکه مسئول ایمنی چنانچه دارای مدرک مرتبط باشدتنها ملزم میباشدبه گذراندن دوره ارزیابی ریسک ، اماچنانچه مدرک مسئول ایمنی مرتبط نباشد بایستی دودوره ارزیابی ریسک وهمچنین ایمنی عمومی رابگذرانندکه دودوره ارزیابی ریسک وهمچنین ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی نیز زیر نظر وزارت کار برگزار شده وهمچنین مدیریت میگردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره هرآنچه درباره مسئول ایمنی میخواهید بدانید اینجا کلیک کنید.

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

مشاهده گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران , ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی , سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی تهران , تایید صلاحیت مسئول ایمنی , تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , تایید صلاحیت اداره کار , شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , آموزشهای لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , دوره های لازم بابت دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره.

Please publish modules in offcanvas position.