گواهینامه ISO 22000 گواهی نامه ایزو 22000

 22000

گواهینامه ISO 22000 گواهی نامه ایزو 22000

گواهینامه ISO 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی اولین بار درسال 2005 منتشر گردید. تاقبل از سال 2005، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی باعنوان HACCP فعالیت میکرد تاسال 2005 بعداز بررسی بنام ISO 22000 تغییر نام یافت. هستند شرکتهای متقاضی هنوز بدنبال اخذ گواهی نامه هسپ هستنداما اغلب گواهینامه ایزو 22000 رادریافت میکنند زیرا امروزه یک سیستم قدرتمند بجهت سالم بودن صنایع غذایی میباشد. متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 22000 متقاضیانی هستندکه درزمینه صنایع غذایی ویا صنایع مرتبط باآن کار میکنند. شرکتهای دارای مدرک ISO 22000 درواقع نشان میدهد تمام خطرات جهت بروز آلودگی غذا رابررسی کرده اند ودر تمامی فرآیندهایش تمامی عوامل جهت رفع بروز آلودگی غذا و ایمنی رارعایت کرده و مدنظر قرار داده اند تا غذایی سالم و کاملا بهداشتی باکیفیت و استانداردجهانی جهت ورودبه بازار ارائه بدهند. بیشتر اصول و قواعد استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000 برمبنای HACCP تهیه و تدوین شده اند. امروزه باپیشرفت تکنولوژی و سیستم ماشینی مردم بدنبال غذاهای سالم و باکیفیت هستند بنابراین غذاهای صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.

گواهی نامه ایزو 22000 بدلیل اشتراکات زیادش بااستاندارد ISO 9001 بهترست سازمانهای متقاضی گواهی نامه ایزو 22000 همزمان یاقبله طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 راطراحی و پیاده سازی  نمایند. سازمانهای فعال درحوزه صنایع غذایی باطراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 9001 درواقع 80درصد راه راپیموده اند و 20درصد الزامات مورد نیازشان رابا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000 برطرف میکنند.

گواهی ISO 22000 موردنیاز سازمانهایی میباشدکه درزمینه صنایع غذایی ، تولید مواد غذایی و صادرات درزمینه صنایع غذایی فعالیت دارند ویا میخواهند درمناقصات شرکت کنند البته تاحدی تصور نادرستی میباشد زیرا تمام سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی بایستی خودرا ملزم کنندبه اخذ استاندارد ISO 22000 تاهم صنایع غذایی سالم تری داشته باشیم هم گام بزرگی درجهت جامعه سالم برداشته باشند.

استاندارد ISO 22000 دارای اعتبار سه ساله میباشد اما بایستی هرسال ممیزی شود و سازمانهای دارای گواهی نامه ایزو 22000 بایستی هرسال جهت ممیزی مراقبتی و تمدید سالیانه اقدام کنند درغیر اینصورت بایستی مجدد اقدام کنند جهت دریافت گواهینامه ISO 22000 ودوباره تمام مراحل رابایستی بگذراندتا دوباره گواهینامه ISO 22000 را دریافت کنند پس توصیه میشود شش ماه قبل ازرسیدن زمان انقضای ممیزی گواهینامه ایزوی خود جهت تمدید اقدام کنند.
گواهینامهISO 22000  سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ازمزایای طراحی و پیاده سازی اش میتوان بدین موارد اشاره کرد:

 اطمینان ازسلامت موادغذایی یامحصولات مرتبط تولید شده باصنایع غذایی

حصول اطمینان مشتریان و کارفرمایان ازتولیدات

تبلیغات بهینه جهت مجموعه دارنده گواهی نامه ISO 22000

بالا رفتن عرضه و تقاضا

بالا رفتن انگیزه کارکنان و پرسنل شاغل

ورودبه بازار جهانی و صادرات جهت کشورهای دیگر

و مزایای دیگر

سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه

گواهی نامه ISO22000 جهت اخذش سوالاتی ممکنست جهت متقاضیان پیش بیایدکه عمده سوالات پیش آمده بشرح ذیل میباشد:

مراحل دریافت گواهینامه iso 22000

فرق میان گواهینامه HACCP و ISO 22000

مراکز معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ISO 22000

نحوه استعلام گواهی نامه ISO 22000

نحوه تمدیداعتبارسالیانه ( ممیزی مراقبتی ) گواهینامه ISO22000

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و اخذ مدرک ISO 22000

و بسیاری سوالات دیگرکه مرکز مشاوره سپاهان آماده پاسخگویی به همه سوالات شما و مشاوره جهت ثبت وصدور انواع گواهی نامه ایزو میباشد.

Please publish modules in offcanvas position.