لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران درواقع مراجع صادر کننده ایزو هستند واین عنوان ( لیست شرکتهای CB در ایران ) تنها یک عنوانست و شرکتها باآن درون گوگل بدنبال مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو جستجو میکنند. شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF و البته درکشورهای دیگر اینچنین نیست و تمام گواهینامه هااز نوع IAF هستند. دراینجا بایدکه توضیح و تفسیراین دو اصطلاح راجهت آشنایی بیشتر کرد. مراجع صادر کننده ایزو رادر اختصار و اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکنند و اعتبار میگیرندکه درراس تمامی اینها یک نهاد بین المللی باعنوان IAF هست و دارای بالاترین سطح اعتبارست و دارای اعتبار جهانی هست. هرکشور خودش مراجعی دارد و AB هایی داردکه زیر نظر IAF ایزو صادر میکندکه خوداین AB ، CB هایی تحت اعتبارش کار میکنند و البته دراین تیپ تمامی انواع گواهینامه رانهاد CB صادر نمیکند وهر CB تنها میتواند یکسری انواع ایزو رابه صدور برساند. تنها AB ایرانی NACI میباشد و دیگر کشورها نیزبرای خودش مراجعی دارد بعنوان مثال: ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره و ازلحاظ قیمت ، قیمتهای متفاوتی دارند و دارای نوسان هستند. همانطورکه گفته شد گواهینامه ایزو درون کشورهای دیگر تنها درنوع IAF تعریف میگردد اما ایرانیها بدلایل اوضاع اقتصادی و مالی و همچنین سیاسی آمدند یکسری مراجعی راساختندکه CB و همینطور AB ساختگی و ساخته و پرداخته ایرانیها بودند بدین گواهی نامه هاکه ساخته و پرداخته ایرانیهاست و نهادی باعنوان IAF برآنها نظارت نمیکند غیر IAF میگویندکه دارای اعتبار داخلی هست و تنهادرون ایران فعالیت میکنند و ادر شده و دارای اعتبار داخلی هستند و همگی دارای یک اعتبار هستند و نوسان قیمتها تنها بدلیل دندانگردی برخی مراجع هست و باتوجه بدینکه برندهای مختلفی هستند و روزبروز درحال افزایش نوسان قیمت طبیعی هست واما دریک سطح اعتباری هستند و میتوانند تمام انواع گواهی ایزو رابه صدور برسانند.

لیست شرکتهای CB درایران بااین تفاسیر دو نوع میشوند: CB تحت اعتبار AB های فعال و معتبر IAF و CB ساختگی ایرانی فعال تحت نظر و اعتبار AB ایرانی و داخلی.

لیست شرکتهای CB درون ایران عنوانی میباشدکه شرکتها باآن عنوان درون ایران بدنبال مرجع صادر کننده ایزو جستجو میکنند و متاسفانه دراین میان امکان اینکه بایکسری مراجع تقلبی برخورد کنندکه انواع ایزو رابه صورت تقلبی صادر میکنند بسیارست و متاسفانه بدلیل عدم نظارت نهادی برروی این جریان اینگونه مراجع براحتی کار میکنند و گواهی ایزو تقلبی را بااسم معتبر ارائه میدهند گاهی حتی باقیمتهای بالا و چنان بامهارت فتوشاپ شده اندو کپی تشخیص قلابی بودن و تقلبی بودنشان سخت و حتی غیر ممکنست و شرکتها بایستی مراقب اینگونه مراجع باشندتا دردام آنها نیوفتند.

لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره ، گروه مشاورین سپاهان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد. گروه مشاورین سپاهان بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

Please publish modules in offcanvas position.