ایزو چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایزو چیست

ایزو چیست؟

ایزو چیست؟ ایزو مخفف سه کلمه International Organization For Standard میباشدبه معنای سازمان استاندارد جهانی ویا سازمان بین المللی بجهت استاندارد سازی . سازمان استاندارد جهانی ایزو درشهر ژنو ایجاد شدو هدفش یکپارچه سازی و تدوین استانداردهاست. درحال حاضر حداقل 164 کشور عضو سازمان ایزو هستند.

ایزو ازانواع گواهینامه های مورد درخواست کارفرماهای مناقصه گزار ازانواع شرکتها باتوجه بدینکه درچه زمینه ای فعالیت دارند میباشد والبته یکسری ایزوها درباره تمامی مشاغل عمومیت دارد. ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، ایزو 10002 سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتاری اینها ازانواع گواهینامه هستندکه فارغ ازفعالیت سازمانها جهت تمامیشان کاربردی هستند.

ایزو دو دسته میشوند: ایزو عمومی و ایزو تخصصی . درذیل چندین موارد پرکاربرد استانداردهای عمومی و تخصصی راجهت آشنایی بیشتر شما متقاضیان عزیز توضیح میدهیم وهمچنین خواهیم گفت چگونه و ازکجا وازچه طریق جهت دریافتش اقدام کنید.

ایزو عمومی مانند انواع گواهینامه ایزو مورد استفاده تمامی مشاغل فارغ ازنوع فعالیتش ودر بالا بدانها اشاره کردیم ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، IMS ، HSE ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ) واین سیستمهای مدیریتی ازانواع سیستم مدیریتی عمومی میباشندکه جهت تمامی مشاغل بازدهی و کاربرد دارندو موثرند.

ایزو تخصصی نیزشامل انواع ایزو تخصصی مانند ایزو 5001  سیستم مدیریت انرژی، ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ISO/IEC 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی ،ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ،  ISO/IEC17025صلاحیت انجام خدمات آزمون-کالیبراسیون  ، ایزو 29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی ، ISO/TS 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، ایزو 100015 سیستم مدیریت کیفیت – آموزش ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع پزشکی وغیره رانام برد. درمبحث ایزو باعناوینی برمیخوریم مانند ISO/TS وهمچنین ISO/IEC . عنوان ISO/TS یک استاندارد نیست بلکه بعنوان مشخصه فنی دراختیار سازمان قرار داده خواهد شد. چنانچه 66درصد اعضابه یک پیش نویس رای مثبت بدهند باعنوان ISO/TS مطرح میگردد وچنانچه 75درصد اعضابه پیش نویس رای مثبت بدهند عنوان ISO میگیرد.

ایزو نیزمانند هرنوع گواهینامه دیگر ازطریق یک سازمانی صادر میشود. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک سازمان اعتبار دهنده باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود ودر نهایت AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان فعالیت میکنند واعتبار میگیرند. هرکشور مراجع IAF مختص خودش داردکه تنها مرجع IAF ایران NACI میباشد. ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وهر کشور همینطور مراجع مختص خودش داردکه جهت صادرات جهانی تنهااین نوع گواهینامه IAF کاربرد دارد. درایران یکسری مراجع هستندکه زیادهم هستند واصطلاحا غیر IAF خوانده میشوندو بیشتراز 500 مرجع هستندکه روزبروز درحال افزایش هستند اینگونه مراجع ساخته و پرداخته ایرانیهاست و ایرانیها آنهارا ساخته اند و CB وهمینطور AB ساخته ایرانیهاست بدین نوع گواهینامه غیر IAF گفته میشودکه بسیار زیادندو البته همین امر باعث ساخته شدن برندهای مختلف شده وقیمتها باتوجه بدین موارد گاهی بسیار پایین و گاهی بالاست. جهت صادرات بایستی ازنوع گواهینامه IAF استفاده کردو گواهینامه غیر IAF جهت صادرات فاقد اعتبارست البته درموارد نادر درباره مناقصات نیزبا توجه بدینکه کارفرمای مناقصه گزار تاچقدر سختگیر باشدو شاید درخواست گواهینامه IAF کند درباقی موارد گواهینامه غیر IAF کار را انداز هست. نباید البته فراموش کرد هدف ایزو سیستماتیک کردن و ایجاد یکپارچگی درون سازمان میباشد.

مرکز مشاورین سپاهان HSE باوجود مشاورین باتجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر اختیار شما قرار میدهدو ازابتدا تاهنگام دسترسی گواهینامه صفرتا صد کاررا برعهده گرفته وشما رادر سریعترین زمان ممکن میرساندبه گواهینامه معتبر وهمراه شماست تابا خیال گواهینامه ایزو خودرا بگیرید. مرکز مشاورین سپاهان HSE باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.

Please publish modules in offcanvas position.